จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์

จอร์จ-เบอร์นาร์ด-ชอว์

จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์

นักประพันธ์และศิลปินตลก ผู้มากไปด้วยวาทะศิลป์อันคมคาย

We have no right to consume happiness without producing it than to consume wealth without producing it.
เราไม่มีสิทธิ์ที่จะบริโภคความสุขโดยปราศจากการผลิตมัน และ เช่นเดียวกันกับที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบริโภคความมั่งคั่งโดยปราศจาก ที่จะผลิตมัน

นักเขียนบทละครตลก ชาวไอร์แลนด์ นักวิจารณ์วรรณกรรม ชาวไอร์แลนด์ เหนือ นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ เป็นนักมังสวิรัติ ผู้สนับสนุนและเป็น กระบอกเสียงให้กับระบบสังคมนิยม ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ใน พ.ศ.๒๔๖๘

จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ เป็นลูกคนที่ ๓ ซึ่งเป็นคนสุดท้อง และเป็นลูกชาย เพียงคนเดียวของครอบครัว โดยมีพี่สาว ๒ คน และครอบครัว ชอว์นับถือ นิกายโปรเตสแตนต์มาหลายชั่วอายุคนแล้ว เป็นครอบครัวในชนชั้นเจ้าสมบัติ (gentry) มีที่ดิน แต่พ่อไปรับราชการ และต่อมาเป็นพ่อค้าธัญพืชที่ไม่ประสบ ความสําเร็จ ดังนั้นจึงทําให้จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์เจริญเติบโตขึ้นในบรรยากาศ แห่งความยากจนในสังคมผู้ดี

จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ เริ่มเรียนหนังสือกับลุงผู้มีอาชีพเป็นเสมียน และ ออกจากโรงเรียนก่อนอายุ ๑๖ ปี ต่อมาเมื่ออายุ ๑๖ ปี ได้งานทําในสํานักงาน ตัวแทนดูแลที่ดิน

จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ ได้พัฒนาความรู้อย่างกว้างขวางในวิชาดนตรี ศิลปะ และวรรณกรรม โดยได้รับอิทธิพลมาจากแม่ของเขา และการได้ไปเยี่ยมชมหอ แสดงศิลปะแห่งชาติของไอร์แลนด์ หลังจากที่แม่ได้พาพี่สาวอีก ๒ คนของเขา หนีไปกับครูสอนดนตรีที่เคยมาเช่าห้องพักอยู่ในบ้าน

ใน พ.ศ.๒๕๑๙ ชอว์ ตกลงใจที่จะเป็นนักเขียน จึงได้เดินทางเข้าลอนดอนไปอยู่กับแม่และพี่สาวของตัวเอง

เมื่อช่วงแรกในกรุงลอนดอน เขาต้องทนทุกข์ระทมเนื่องจากความยากจน และความขัดข้องใจที่มีอย่างต่อเนื่อง เขาได้รับเงินใช้จ่ายอันเป็นเงิน ของแม่โดยผ่านทางแม่ และจากการหารายได้ของแม่ที่ไปเป็นครูดนตรี เขาใช้เวลาจนหมดช่วงบ่ายอยู่ในห้องอ่านหนังสือของพิพิธภัณฑ์สถาน เขียนนวนิยาย การเขียนและการอ่านอะไรก็ได้ที่เขาได้พลาดไปจากการที่ไม่ได้เรียนจากห้องเรียน และในตอนกลางคืน เขาแสวงหาการศึกษาเพิ่มเติม ความรู้ด้วยตัวเอง โดยการไปฟังคําบรรยายและการถกเถียงที่พวกปัญญาชนคนร่วมสมัย พวกชนชั้นกลางแห่งลอนดอน แสดงกิจกรรมทางปัญญา

แม้จะล้มเหลวในการหาผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับหลายต่อหลายเล่มที่เขียนเสร็จแล้ว แต่สิ่งที่ชอว์ได้ในช่วงเวลา ๑๐ ปีนี้คือ เขากลายเป็นมังสวิรัต ผู้สนับสนุน ระบบสังคมนิยม นักพูด ผู้กล่าวคําปราศรัยที่มีเสน่ห์ นักอภิปราย และนักเขียน บทละคร
ชอว์ได้เป็นพลังหนุนหลังของกลุ่มปัญญาชนนักเคลื่อนไหวทางปัญญาและทางการเมือง โดยให้ชื่อกลุ่มว่าสังคมเฟเบียน (Fabian Society) อันเป็นกลุ่มชนชั้นกลาง เป็นปัญญาชน ผู้มีแนวคิดสนับสนุนระบบ สังคมนิยมที่มีเป้าหมายการเปลี่ยนสภาพของสังคมอังกฤษโดยไม่ผ่านการ ปฏิวัติ แต่ผ่านทาง ซึมซับ (permeation) ซึ่งเป็นคําบัญญัติของซิดนีย เกี่ยวกับชีวิตทางปัญญาและทางการเมือง กิจกรรม โดยส่วนมากจะเป็นบรรณกรของสิ่งพิมพ์ที่กลายเป็นหนึ่งในหนึ่งในหนังสือคลาสสิคเกี่ยวกับระบบสังคมนิยมของอังกฤษ

แล้วเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงทางการเขียน ชอว์ ก็ได้ก้าวเข้าสู่โลกหนังสือ โดยเริ่มต้นจากการวิจารณ์หนังสือ และนักพูด ตลก รวมถึงนักประพันธ์หนังสือ

วาทะเด็ดจากชอว์

As long as I have a want, I have a reason for living. Satisfaction is death.
นานตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังมีความต้องการ ข้าพเจ้าจึงมีเหตุผล ที่จะมีชีวิตอยู่ เพราะความพอใจคือความตาย
นัยยะคือ ถ้าคุณหยุดคิด หยุดฝัน หยุดทําแล้ว ชีวิตก็เปล่าประโยชน์!


Do not do unto others as you would they should do unto you. Their tastes may not be the same.
อย่าทํากับคนอื่นๆเช่นเดียวกับที่เราหวังว่าพวกเขาไม่ควรจะทํา กับท่าน รสนิยมของพวกเขาอาจจะไม่เหมือนกัน
อย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะทําอย่างที่ตนหวัง ความชอบของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน! ถ้าไม่อยากให้ใครทํากับเราเช่นใดก็อย่าทําเช่นนั้นกับเขา


He who has never hoped (can) never despair.
ผู้ไม่เคยหวัง จะไม่เคยสิ้นหวัง


The liar’s punishment is not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else.
โทษทัณฑ์ที่คนโกหกได้รับในท้ายที่สุดนั้น ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครเชื่อเขา แต่จะเป็นว่าเขาจะไม่เชื่อคําพูดของใครทั้งสิ้นเลย


There is great wisdom in the simplicity of a beas tell you, and sometimes great foolishness in the of scholars.
ข้าพเจ้าขอบอกให้ท่านรู้ว่า ในความเรียบง่ายของสัตว์นั้นมีปัญญาที่ใหญ่หลวงอยู่ และบางครั้งในความมีปัญญาของผู้คงแก่เรียน ก็มีความโง่เขลาอย่างใหญ่หลวงอยู่เช่นกัน
นัยยะคือ นักคิดนักปราชญ์บางครั้งก็เพ้อเจ้อเหมือนกัน!


When a man wants to murder a tiger he calls it sport when the tiger wants to murder him he calls it ferocity.
เมื่อมนุษย์ต้องการฆ่าเสือ เขาบอกว่าเป็นการกีฬา เมื่อเสือ ต้องการฆ่าเขา เขาบอกว่าเป็นการโหดร้าย


The gambling promises the poor what property performs for the rich.
การพนัน ให้สัญญากับคนจนเพื่อให้เห็นว่าความมั่งคั่งนั้นมีบทบาท ต่อความร่ํารวยเช่นไร
การพนันขันต่อเป็นเสมือนความหวังอันเลือนรางของคนยากไร้ ดังเช่นการเพียรเฝ้าซื้อสลากกินแบ่งทุกงวด อย่างสม่ําเสมอราวกับหน้าที่


When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty.
เมื่อคนโง่ทําบางสิ่งที่ทําให้เขาต้องอับอาย เขาจะประกาศอยู่ ตลอดว่าเขาทําตามหน้าที่


In this world there is always danger for those who are afraid of it.
ในโลกนี้มีอันตรายตลอดเวลา สําหรับผู้ที่กลัวอันตราย
เมื่อเราไม่กลัวอันตราย เมื่อใดที่เราต้องเผชิญกับมัน เราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอันตราย

 

ทอมัส เจฟเฟอร์สัน

ทอมัส-เจฟเฟอร์สัน

ทอมัส เจฟเฟอร์สัน

ประธานาธิบดีคนที่ 3 แห่งสหรัฐอเมริกา

A republican government is slow to move, yet when once in motion, its momentum becomes irresistible.

การปกครองแบบสาธารณรัฐนั้น ดําเนินไปอย่างเชื่องช้า ถึงอย่าง นั้นก็ตาม แต่เมื่อได้ดําเนินไปแล้ว จะรุดหน้าไปโดยไม่มีอะไร ต่อต้านยับยั้งได้

ทุกอย่างตอนเริ่มต้นจะยาก แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว มันจะดําเนินต่อไปโดยไม่มีอะไรมายับยั้งต่อต้านได้!

รัฐบุรุษของสหรัฐฯ มีชื่อที่สุดในฐานะผู้เขียนคําประกาศอิสรภาพของ สหรัฐฯ ประธานาธิบดีคนที่ ๓ ของประเทศ ระหว่าง พ.ศ.๒๓๔๔-พ.ศ.๒๕๕๒ รัฐมนตรีต่างประเทศคนแรกของสหรัฐฯ ในช่วง พ.ศ.๒๓๒๒-๒๓๓) เป็น นักพูดที่มีวุฒิสามารถในการโน้มน้าวใจผู้ฟังมาก

The people are the only sure reliance for the preservation of our liberty

ประชาชนเป็นที่วางใจได้แน่นอนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นสําหรับ การรักษาเสรีภาพของเรา

หากประชาชนรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น ก็จะไม่มีอํานาจใดๆในโลกหล้าจะมาสร้างความเลวร้ายให้เกิดขึ้นได้!

เรียนที่เวอร์จิเนีย รัฐอันเป็นบ้านเกิด จนจบวิทยาลัย แล้วทํางานเป็น ทนายความ เป็นกสิกรผู้มั่งคั่งแห่งรัฐเวอร์จิเนีย เริ่มต้นอาชีพการเมืองด้วยการ เป็นสมาชิกสภาเบอร์เกสเสสใน พ.ศ.๒๓๑๒ เขาได้รับเลือกเป็นตัวแทนของ รัฐเวอร์จิเนีย ไปประชุมที่ฟิลาเดลเฟีย ที่เรียกว่า the Second Continenta Congress ใน พ.ศ. ๒๓๑๘ ซึ่งในปีต่อมาได้รับเลือกให้เป็นผู้ร่างคําประกาศ อิสรภาพ

All authority belongs to the people.

สิทธิอํานาจทั้งมวลเป็นของประชาชน

รัฐธรรมนูญไทยก็เขียนไว้ทุกฉบับ เป็นคําประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยทุกชาติ แต่ในภาคปฏิบัติ จะมีใครยึดถือประโยคนี้ อย่างจริงจัง..จะมีหรือไม่?

ในช่วงสงครามเพื่ออิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิน เขาเป็นมันสมองคนสําคัญ และเมื่อปลดแอกสําเร็จได้รับเอกราชและ เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนแรก

Equal rights for all, special privileges for none.

ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกัน ไม่มีใครมีเอกสิทธิ์พิเศษ 

สิทธิเสมอภาคต่อคนทั้งปวง สําหรับเอกสิทธิ์พิเศษ ไม่มีให้ใครเลย นี่เป็นหลักการที่มนุษย์ส่วนใหญ่ของสังคมใฝ่ฝันถึง

เป็นผู้วางแผน ออกแบบ ทําเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีคนแรกที่ได้เข้าไปอยู่เป็นผู้เจรจาซื้อมลรัฐ หลุยเซียนาจากฝรั่งเศส ที่นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers or newspapers without government, I should not hesitate a moment to prefer the latter.

ถ้ามันเป็นสิ่งที่เหลือไว้ให้ข้าพเจ้าตัดสินใจว่าเราควรจะมีรัฐบาล โดยปราศจากหนังสือพิมพ์ หรือมีหนังสือพิมพ์โดยปราศจาก รัฐบาล ข้าพเจ้าไม่ควรจะลังเลใจเลยแม้แต่ครู่เดียวที่จะเลือก เอาข้อหลัง

หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่ทรงอิทธิพลต่อความคิดของผู้อ่าน แต่ก็มีสองด้านที่พึงตระหนัก คือ สื่อนั้นรับใช้คนส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยของสังคม หรือ เสนอความจริงหรือความเท็จกันแน่!

เมื่อจบวาระเป็นประธานาธิบดีแล้ว เขาได้กลับรัฐบ้านเกิด และก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย นับว่า โธมัส เจฟเฟอร์สัน เป็นปราชญ์ผู้คงแก่เรียน เป็นผู้ขวนขวายใฝ่การศึกษาอย่างยิ่ง และมีความสนใจเป็นพิเศษอย่างกว้างขวาง ในความรู้ทั้งในทางศิลปะและวิทยาศาสตร์

When angry, count ten before you speak; if very angry, a hundred.

ยามโกรธ จงนับถึง 10 ก่อนที่ท่านจะพูด ถ้าโกรธมาก จงนับถึง 100

 

 

 

 

 

 

 

จอห์น เอฟ เคนเนดี

จอห์น-เอฟ-เคนเนดี

จอห์น เอฟ เคนเนดี

Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.

จงอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านเองว่า ท่านทำอะไรให้ประเทศชาติของเราได้บ้าง

เป็นเจตจำนงที่ผู้นำสูงสุดของประเทศทุกคนควรมี ส่วนรวมต้องมาก่อนส่วนตน 

ชื่อเต็มว่า จอห์น ฟิตซ์เจอรัลด์ เคนเนดี (John Fitzgerald Kennedy) ประธานาธิบดีหนุ่มชาวโรมันคาทอลิกคนแรกของสหรัฐอเมริกา เป็นประธานาธิบดีลำดับที่ 36 แห่งสหรัฐอเมริกา ระหว่างพ. ศ. ๒๕๐๔-พ. ศ. ๒๕๐๖ ผู้ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างประเทศใหญ่ๆหลายครั้ง อาทิกับคิวบา และเบอร์ลิน แต่ก็สามารถสร้างความปลอดภัยร่วมกันได้ โดยการทำสนธิสัญญาห้ามทดลองระเบิดนิวเคลียร์ เคนเนดีถูกลอบสังหารในขณะไปหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ ๒ ซึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญชาวอเมริกันเป็นอย่างมากในยุคนั้น

เคนเนดี เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวน ๙ คน ของครอบครัวเศรษฐีสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ซึ่งในยามเด็กจะเล่นออกกำลังทั้งทางกายและทางสมองกันในหมู่พี่ๆน้องๆที่คฤหาสน์ ท่าเรือไฮยันนิส (Hyannis Port) ครั้นเมื่ออายุเข้าเกณฑ์ก็ไปเรียนที่โรงเรียน ซึ่งดำเนินการสอน เป็นโรงเรียนที่เคร่งศาสนาของโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และได้รับการอบรมทางการเมืองให้มีแนวคิดแบบ Democratic Party

Civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof

มารยาทไม่ได้เป็นสัญญาณของความอ่อนแอและความจริงใจเป็นข้อที่ต้องทำการพิสูจน์อยู่ตลอด

ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมารยาทของผู้ฉลาดส่วนความจริงใจหรือไม่นั้นต้องการการพิสูจน์!

โยเซฟแพททริก เคนเนดี ผู้เป็นพ่อของเขา ซึ่งได้เป็นมหาเศรษฐีจากธุรกิจธนาคาร การค้าเหล้าเถื่อน การต่อเรือ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญของตลาดค้าหุ้น ในขณะที่โรสแม่ของเขา เป็นลูกสาวของอดีตนายกเทศมนตรี เมืองบอสตัน พ่อแม่ของครอบครัวนี้ได้ก่อตั้งกองทุนให้กับพวกลูกๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่า ลูกๆของตนจะมีอิสรภาพในการเงินตลอดชีวิต หลังจากเป็นประธานกรรมาธิการเรื่องความปลอดภัยและแลกเปลี่ยน ที่ตลาดค้าหุ้นแล้ว ด้วยอำนาจเงินที่ทุ่มให้พรรคเดโมแครต จึงทำให้โยเซฟ เคนเนดี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำสหราชอาณาจักร และจอห์นเอฟ เคนเนดี ผู้เป็นลูก ได้มาทำงานในตำแหน่งเลขานุการ เป็นเวลา 5 เดือน และได้นำประสบการณ์นี้ไปใช้เขียนวิทยานิพนธ์ ส่งที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (พ. ศ. ๒๔๘๓) ว่าด้วยการไม่ได้เตรียมพร้อมของทหารบริเตน

ต่อมาเขาได้ขยายความในวิทยานิพนธ์นั้น ไปเขียนเป็นหนังสือเล่มที่กลายเป็นหนังสือขายดีในชื่อ “ทำไมอังกฤษนอนหลับ” (พ. ศ. ๒๔๘๓) โจ พี่ชายคนโต ที่พ่อหมายมั่นปั้นมือให้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ตายในสงครามโลก ทำให้ภาระนี้ตกมาสู่ จอห์น เอฟ เคนเนดี ซึ่งในยามสงครามนั้น เขารับราชการเป็นทหารเรือ

All of us do not have equal talent, but all of us should have an equal opportunity to develop our talents.

พวกเราทั้งหมดไม่ได้มีวุฒิสามารถเท่าเทียมกัน, แต่พวกเราทั้งหมดควรจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาวุฒิสามารถของพวกเรา

ความสามารถความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน แต่ทุกคนมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ถ้าคิดได้อย่างนี้ปัญหาของโลกจะลดน้อยลงมากทีเดียว และโลกพระศรีอาริย์ก็จะใกล้เข้ามาอีกนิด

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง เขาได้เริ่มต้นอาชีพทางการเมือง ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ขณะอายุเพียง ๒๔ ปี เมื่อสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้น พ่อของเขามีส่วนผลักดันอย่างมหาศาล เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลก ที่ผู้สมัครในตำแหน่งบริหารประเทศ ได้ออกมาอภิปรายโต้กันสดๆ ทางหน้าจอโทรทัศน์ ไปยังผู้ชมที่อยู่ในบ้าน โดยไม่ต้องออกไปฟังการหาเสียงตามที่ปฏิบัติกันมา และด้วยความเป็นหนุ่มรูปหล่อมีเสน่ห์ บุคลิกท่าทางภูมิฐาน พูดจากน้ำเสียงฟังดูดี ทำให้จากการหยั่งคะแนนเสียงก่อนอภิปรายที่แพ้ขาด มากลายเป็นเอาชนะ ริชาร์ด นิกสัน นักการเมืองผู้เจนสังเวียนไปได้อย่างหวุดหวิด และได้เป็นประธานาธิบดี หนุ่มชาวโรมันคาทอลิกคนแรกของสหรัฐอเมริกาเป็นประธานาธิบดีลำดับที่ ๓๖ ระหว่างพ. ศ. ๒๕๐๔-พ. ศ. ๒๕๐๖ และคะแนนนิยมหลังจากการได้เป็นประธานาธิบดี นับวันยิ่งสูงขึ้น เพราะบทบาทการแสดง ที่ผ่านสื่อมวลชน

ขณะกำลังออกไปหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ ๒ นั้นเอง ที่เคเนดีถูกลอบสังหาร ซึ่งจนปัจจุบันก็ยังไม่รู้สาเหตุเงื่อนงำที่แน่นอน

 

 

 

มหาตะมะ-คานธี

มหาตะมะ-คานธี

มหาตมะ คานธี

Where the relation is one of love, words are of no use.

ณ ที่ใดซึ่งความสัมพันธ์เป็นหนึ่งในความรัก ณ ที่นั้นไม่ต้องใช้คำพูดเลย

 ความรักที่แท้จริงเพียงแค่สบตากันก็รู้ความนัย ความรู้สึกอันลึกซึ้งสื่อสารถึงกันด้วยความรู้สึกใช้ภาษาใจไม่ต้องใช้ภาษาพูด

บิดาแห่งชาติอินเดียยุคใหม่ ผู้นำใช้ลัทธิอหิงสาซึ่งยึดถือหลักขันติธรรม ในการไม่ร่วมมือและต่อต้านการใช้กำลังของจักรวรรดินิยมอังกฤษ ชื่อเต็มว่า โมหันทาสครามจันท์คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) กำเนิดในครอบครัวฮินดู สังกัดวรรณะไวศยะ ที่จังหวัดสุมาทาบุรี แต่งงานกับหญิงวัยเดียวกันตามประเพณีพราหมณ์ ตอนอายุ ๑๔ ปี

เมื่ออายุ ๑๙ ปี ไปศึกษาและจบกฎหมายที่ลอนดอน อายุ ๒๒ ปีกลับมาตั้งสำนักงานกฎหมายที่บอมเบย์ ทำอยู่ได้ ๓ ปี พอถึงครั้นในพ.ศ. ๒๔๓๖ ได้รับจ้างบริษัทอินเดีย ไปเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ประเทศอัฟริกาใต้ ณ ประเทศอัฟริกาใต้ ซึ่งนี้เองที่คานธีสำนึกถึงการที่เขาได้รับการปฏิบัติแบบเหยียดผิว เขาจึงได้เริ่มวิธีการขัดขืนและประท้วงอย่างสงบ แต่ก็โดนจับกุมคุมขังเฆี่ยนตีซ้อมทรมานหลายครั้ง และ ณ ประเทศนี้ ที่คานธีได้เริ่มต้นกฏสัตยาเคราะห์ (ภาษาสันสกฤตหมายถึงสัจธรรมและการยืนหยัดแน่วแน่)

Patience means self-suffering.

ความอดทนหมายถึงการที่ตนเองได้รับความทุกข์ทรมาน

ไม่ว่าหนทางจะยากลำบากเพียงใดคนที่มีความทรหดอดทนเท่านั้นคือคนที่จะก้าวไปได้ไกล!! คนที่ไปได้ไกลกว่าคือคนที่เจออุปสรรคขวางกั้นแล้วก้าวข้ามจากนั้นก็ก้าวเดินต่อไป

หลังดำเนินงานและได้รับประสบการณ์มานาน ๒๑ ปี ก็ได้เดินทางกลับสู่อินเดียในพ.ศ. ๒๔๕๗ โดยได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพของอินเดีย ที่เอาการเอางานจนได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำการเคลื่อนไหวที่โดดเด่น ในปี พ.ศ.๒๔๕๔ คานธีก็ได้ก่อตั้งสัตยาเคราะห์อาศรม ซึ่งเน้นในเรื่องความรักความเอื้ออาทรต่อกัน

คานธีพบว่า สินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งมาจากอังกฤษนั้น ทำลายเศรษฐกิจโดยรวมของอินเดีย คานธีจึงฟื้นฟูอุตสาหกรรมชนบท โดยริเริ่มใช้ล้อกรอด้วย เพื่อกลับไปผลิต เพื่อการบริโภคเอง ทอผ้าฝ้ายดิบนุ่งเอง แทนการซื้อ

พ. ศ. ๒๔๗๓ ประกาศแผนรณรงค์ให้ชาวอินเดียไม่เชื่อฟังรัฐบาลร่วมอันปฏิเสธจ่ายภาษีเกลือโดยเดินทางไกลไปชายทะเลเพื่อผลิตเกลือเอง

พ. ศ. ๒๔๗๓ ประกาศต่อต้านระบบการแบ่งชั้นวรรณะของอินเดียเขาบุกจับกุมอีกและเขาก็อดอาหารอีกหลายครั้งเมื่อออกจากคุกก็เดินทางไปชั่วอินเดียเพื่อสอนหลักอหิงสาและปลดเปลืองวรรณะจัณฑาล (ตามคติพราหมณ์ถือเป็นพวกแตะต้องไม่ได้เป็นเสนียด)

พ. ศ. ๒๔๙๐ อินเดียได้รับเอกราช

พ. ศ. ๒๔๙๑ ในตอนเย็น ขณะที่คานธีอยู่กลางสนามหญ้า และกำลังสวดมนต์ไหว้พระ ตามกิจวัตรประจำวันของเขา ขณะที่คานธีกำลังพูดว่า “เห ราม” ซึ่งมีความหมายว่า “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า” นาถูราม โคทเส ชาวฮินดูผู้คลั่งศาสนา ก็ได้รวมกลุ่มกับพวกอีก 7 คน เพื่อต่อต้านในการสมานฉันท์ทางศาสนาในอินเดีย ได้ยิงปืนใส่คานธี 3 นัด จนคานธีล้มลง และเสียชีวิตลงในอายุ 78 ปี

Live as if your were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

ชีวิตที่ดูประหนึ่งว่าจะตายในพรุ่งนี้ จงเรียนรู้เสมือนว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไป

อย่าหวั่นว่าฉันจะต้องตายแล้วแต่จงดำเนินชีวิตตามปกติแล้วเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงจริงๆท่านจะไม่รู้สึกทนทุกข์ทรมานกับการหวาดกลัวความตาย

Picasso Pablo

Picasso-Pablo

Picasso Pablo

I paint objects as I think them, not as I see them.

ข้าพเจ้าเขียนสิ่งต่างๆตามที่ข้าพเจ้าคิด มิใช่ตามที่ข้าพเจ้ามองเห็น

การทำงานศิลปะหรือการทำสิ่งใดก็แล้วแต่ บางครั้งเราอาจใช้จิตสำนึกนำทางมากกว่ากฎเกณฑ์ที่มีอยู่ หากเราทำตามสิ่งที่มีอยู่เดิมซ้ำๆแล้วเมื่อไรเราจะพบกับสิ่งใหม่ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น โลกนี้คงไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆอย่างแน่นอน


จิตรกรระดับโลกชาวสเปน เป็นปรมาจารย์ผู้ริเริ่มรูปแบบศิลปะการวาดภาพสามมิติ (cubism) ผู้ชิงชังระบอบเผด็จการของฟรังโก จึงหนีออกมาอยู่ที่กรุงปารีส จนสิ้นอายุขัย

ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการศิลปะในพ.ศ. 2526 เมื่อตอนเริ่มกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ปีกัสโส อพยพมาอยู่ที่ปารีส ศูนย์กลางศิลปะโลกในยุคปัจจุบัน เมื่อเขามีอายุได้ ๑๔ ปีครอบครัวได้อพยพไปอยู่ที่แคว้นบาร์เซโลนา โดยในปีต่อมาเขาได้เข้าโรงเรียนวิจิตรศิลป์ที่นั่น และเมื่ออายุ ๑๖ ปีได้ไปศึกษาต่อที่กรุงมาดริด ในเดือนตุลาคมพ. ศ. ๒๕๔๓ ในวัย ๑๙ ปีเขาได้เดินทางไปยังกรุงปารีสเป็นครั้งแรก เพื่อดูลู่ทางทำงานด้านศิลปะ

Painting is just another way of keeping a diary.

การเขียนภาพเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเขียนบันทึก

ศิลปะ (Art); การเขียนภาพเป็นการบันทึกเรื่องราวที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดส่วนหนึ่ง ก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวของตัวศิลปินเอง ประกอบกับความรู้สึกนึกคิด ที่ต้องการนำเสนอ เรื่องราวของศิลปินผ่านงานของเขานั่นเอง

ซึ่งต่อมาเขาได้ปักหลักลงในเดือนเมษายนพ. ศ. ๒๕๔๗ และพำนักอยู่ที่นี่จนถึงพ. ศ. ๒๔๘๘ ปีกัสโสฉายแววอัจฉริยะทางงานศิลปะมาตั้งแต่เด็ก เด่นชัดมากตอนอายุ ๙ ขวบ ที่ได้แสดงวุฒิสามารถออกมาทางการวาดภาพที่ได้นำออกมาแสดงงาน ศิลปะในช่วงแรกของเขาได้รับอิทธิพลจากตลูส-โลเต เทคนิคสีแบบ Impressionism  ซึ่งเรียกว่า ยุคบลูส์  ที่เขาใช้บรรยายในภาพถึงชีวิตคนยากจน

ยุคสีชมพู (Pink period) เป็นยุคละครสัตว์ตัวตลกและด้วยแรงดลใจของเซซาน และงานประติมากรรมของอัฟริกา งานของเขาได้ก้าวข้ามไปสู่ท่วงทำนองรูปแบบใหม่ นั่นคือภาพเด็กสาวจากอาวียอง ที่วาดด้วยลักษณะสามมิติ และเขาได้พัฒนามันร่วมกับบราก นับแต่พ. ศ. ๒๔๕๑ และเรื่อยมาควบคู่กันไปนั้น

I am always doing that which I can not do, in order that I may learn how to do it.

ข้าพเจ้ามักจะชอบทำให้สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่สามารถทำได้ เพื่อที่ว่าข้าพเจ้าจะได้เรียนรู้ถึงวิธีที่จะทำมันให้ได้

การเฝ้าเพียรพยายามฝึกฝนทำในสิ่งที่ตนทำไม่ได้ในวันนี้ เมื่อประสบการณ์มากขึ้นได้รู้ได้เห็นมากขึ้น อาจทำให้เรามองเห็นวิธี หรือการแก้ปัญหา จนสามารถทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ ถ้าลองทำแค่ครั้งสองครั้ง เมื่อไม่ได้แล้วก็เลิก เราจะรู้ได้อย่างไรว่าครั้งต่อไปเราอาจทำได้ก็ได้

นับแต่พ. ศ. ๒๕๕๔ เขาได้พัฒนาท่วงทำนองและรูปลักษณ์สมจริงแบบคลาสสิก ประมาณพ. ศ. ๒๔๖๙ เขาได้ทุ่มเทใส่ใจกับงานประเภทเหนือจริง (Surre Sm)

Guernica

ในช่วงสงครามกลางเมืองในสเปน ปีกัสโสเกลียดชังพวกเผด็จการฟรังโกมาก ถึงกับวาดภาพขนาดใหญ่ชื่อเกร์นีกา (Guernica) อันมีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลกมาจวบจนทุกวันนี้ เพื่อประท้วงถึงการกดขี่และการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ของผู้นำสเปนในขณะนั้น

There are painters who transform the sun to a yellow Spot, but there are others who with the help of their art and their intelligence, transform a yellow spot into Sun.

นักวาดภาพหลายคนที่แปลงดวงอาทิตย์เป็นจุดสีเหลือง แต่ก็มีคนอื่นๆ ที่ด้วยความช่วยเหลือของศิลปะของพวกเขา และเชาวน์ปัญญาของพวกเขา ได้แปลงจุดสีเหลืองให้เข้าไปอยู่ในดวงอาทิตย์

ผู้มีความรู้ความสามารถเลิศเลอเพียงใด ก็ย่อมมีผู้อื่นที่มีความรู้ความสามารถกว่าท่าน ไม่มีใครเก่งที่สุดในโลกหรอก เพียงแต่บางที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เท่านั้นเอง

 

Byas Don

Byas-DonByas Don

Hear much; speak little.

ฟังให้มาก พูดให้น้อย

การฟังเพื่อเปิดรับขอมูลฟังให้มากฟังให้เข้าใจแล้วจึงค่อยพูดพูดสั้นๆใจความมีสาระดีกว่าพูดเป็นชั่วโมงแต่หาประเด็นไม่ได้เลย

นามฉายาของคาร์ลอสเวสลีย์ไบอัส (Carlos Wesley Byas) นักดนตรีแจ๊ส ผิวดำ ชาวอเมริกัน ผู้สร้างสรรค์และได้ปรับปรุงขั้นตอนสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงจากการเล่นแบบแกว่ง (swing) ล่าสุด ไปยังดนตรีแจ๊สอีกแบบหนึ่ง ที่เขามีส่วนสำคัญในการคิดประดิษฐ์สร้างขึ้น

ในยุคพุทธทศตวรรษ ๒๔๗๐ เขาได้ร่วมเล่นกับวงดนตรีแจ๊สหลายวงไปทั่ว และเขาได้เป็นนักดนตรีแจ๊สที่โดดเด่นมากใน พ. ศ. ๒๔๘๔ เขาได้ไปเปิดการแสดงในทวีปยุโรป และเขาได้พำนักอยู่ทวีปยุโรปอยู่ในฝรั่งเศสฮอลันดาและเดนมาร์กตลอดชีวิตที่เหลือของเขา

คลิปฝีมือการเล่นดนตรีของไบอัส

Borrow, George (Henry)

Borrow,-George-(Henry)

Borrow, George (Henry)

Every dog has his day.

หมาทุกตัวยังมีวันของมัน

ทุกๆคนมีคืนวันที่ดีของตัวเอง! โอกาสมีอยู่กับทุกคนเสมอขึ้นอยูกยกจะทำให้มันมีหรือไม่มี

นักเดินทางท่องเที่ยวชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญหลายภาษาและเป็นหนึ่งในกวีร้อยแก้วจินตนาการที่มีอิทธิพลในวงการกวียุคพุทธศตวรรษที่ ๒๔

โบร์โรว์เป็นลูกชายของทหารอาชีพที่ต้องตระเวนไปอยู่ตามกรมกองทหารต่างๆรอบเกาะบริเตนตามที่พ่อได้ย้ายไปรับราชการชีวิตที่เจอความหลากหลายมาตั้งแต่เด็กนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเขียนบันทึกขึ้นมาและได้กลายเป็นงานชิ้นเยี่ยมที่สร้างชื่อเสียงให้เขาอย่างสูง

 

คำคมภาษาอังกฤษโดน ๆ จาก Dr. Johnson Samuel

Samuel_Johnson

It matters not how a man dies, but how he lives.

สาระไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาตายอย่างไร แต่สำคัญว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างไรต่างหาก.

(Dr. Johnson Samuel)

ดร.จอห์นสัน เป็นกวี นักประพันธ์ ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 17  เป็นชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการหนังสือ และนักประพันธ์ของประเทศอังกฤษ เขาได้มีคำคม ประโยคให้กำลังใจ ประโยคสะท้อนชีวิต เขียนออกมามากมายระหว่างช่วงชีวิตของเขา

A man should keep his friendship in constant repair.

คนเราควรจะหมั่นซ่อมแซมและดูแลส่วนที่สึกหรอของมิตรภาพอยู่เป็นประจำ.

(Dr. Johnson Samuel)

 

Screenshot_101

หนึ่งในประโยคที่ดังที่สุด ก็คือ “It matters not how a man dies, but how he lives.” ที่แปลเป็นภาษาไทยได้บ้าง สาระไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะตายอย่างไร แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างไรต่างหาก ซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคที่ถูกพูดถึงและนำกลับมาใช้อยู่บ่อยๆ เป็นคติดำเนินชีวิตให้ชาวอเมริกันและชาวอังกฤษมากมาย ว่าให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติ วันหนึ่งที่ตายไป เกียรติยศนั้นก็ยังคงอยู่กับตัวอยู่เสมอ

Johnson มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากจากผลงานการตีพิมพ์พจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยการรวบรวมคำศัพท์ และคำแปลภาษาอังกฤษไว้อยู่มากมาย จนถึงกับรัฐบาลของประเทศอังกฤษ มอบบำนาญรายปีให้จนตลอดอายุขัย เพื่อเป็นการให้เกียรติและเป็นการขอบคุณและผลงานที่มีคุณค่าแห่งยุคสมัยนั้น

Example is better than precept.

การทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าการสอน (ด้วยคำพูด).

(Dr. Johnson Samuel)

เป็นเรื่องแปลกที่ เมื่อเขาเสียชีวิตลง ผลงานของเขาเองในช่วงที่เป็นนักเขียน กลับมีคนรู้จักน้อย ไม่ค่อยมีใครได้รู้จักตัวตนหรืองานเขียนของเขามากเท่าไหร่นะ แต่ในทางกลับกัน งานเขียนที่เพื่อนเขาได้เขียนขึ้น โดยใช้บทสนทนาต่างๆที่จอห์นสัน ได้คุยกับตัวเอง นำมาเป็นหนังสือบทสนทนา โดยตีพิมพ์ในชื่อว่า Life of Dr. Johnson กลับกลายเป็นที่รู้จักและโด่งดัง กลายเป็นวรรณคดีชั้นครูที่ใครต่างก็ยกย่อง และเก็บขึ้นหิ้งมาจนถึงทุกวันนี้