จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์

จอร์จ-เบอร์นาร์ด-ชอว์

จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์

นักประพันธ์และศิลปินตลก ผู้มากไปด้วยวาทะศิลป์อันคมคาย

We have no right to consume happiness without producing it than to consume wealth without producing it.
เราไม่มีสิทธิ์ที่จะบริโภคความสุขโดยปราศจากการผลิตมัน และ เช่นเดียวกันกับที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบริโภคความมั่งคั่งโดยปราศจาก ที่จะผลิตมัน

นักเขียนบทละครตลก ชาวไอร์แลนด์ นักวิจารณ์วรรณกรรม ชาวไอร์แลนด์ เหนือ นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ เป็นนักมังสวิรัติ ผู้สนับสนุนและเป็น กระบอกเสียงให้กับระบบสังคมนิยม ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ใน พ.ศ.๒๔๖๘

จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ เป็นลูกคนที่ ๓ ซึ่งเป็นคนสุดท้อง และเป็นลูกชาย เพียงคนเดียวของครอบครัว โดยมีพี่สาว ๒ คน และครอบครัว ชอว์นับถือ นิกายโปรเตสแตนต์มาหลายชั่วอายุคนแล้ว เป็นครอบครัวในชนชั้นเจ้าสมบัติ (gentry) มีที่ดิน แต่พ่อไปรับราชการ และต่อมาเป็นพ่อค้าธัญพืชที่ไม่ประสบ ความสําเร็จ ดังนั้นจึงทําให้จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์เจริญเติบโตขึ้นในบรรยากาศ แห่งความยากจนในสังคมผู้ดี

จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ เริ่มเรียนหนังสือกับลุงผู้มีอาชีพเป็นเสมียน และ ออกจากโรงเรียนก่อนอายุ ๑๖ ปี ต่อมาเมื่ออายุ ๑๖ ปี ได้งานทําในสํานักงาน ตัวแทนดูแลที่ดิน

จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ ได้พัฒนาความรู้อย่างกว้างขวางในวิชาดนตรี ศิลปะ และวรรณกรรม โดยได้รับอิทธิพลมาจากแม่ของเขา และการได้ไปเยี่ยมชมหอ แสดงศิลปะแห่งชาติของไอร์แลนด์ หลังจากที่แม่ได้พาพี่สาวอีก ๒ คนของเขา หนีไปกับครูสอนดนตรีที่เคยมาเช่าห้องพักอยู่ในบ้าน

ใน พ.ศ.๒๕๑๙ ชอว์ ตกลงใจที่จะเป็นนักเขียน จึงได้เดินทางเข้าลอนดอนไปอยู่กับแม่และพี่สาวของตัวเอง

เมื่อช่วงแรกในกรุงลอนดอน เขาต้องทนทุกข์ระทมเนื่องจากความยากจน และความขัดข้องใจที่มีอย่างต่อเนื่อง เขาได้รับเงินใช้จ่ายอันเป็นเงิน ของแม่โดยผ่านทางแม่ และจากการหารายได้ของแม่ที่ไปเป็นครูดนตรี เขาใช้เวลาจนหมดช่วงบ่ายอยู่ในห้องอ่านหนังสือของพิพิธภัณฑ์สถาน เขียนนวนิยาย การเขียนและการอ่านอะไรก็ได้ที่เขาได้พลาดไปจากการที่ไม่ได้เรียนจากห้องเรียน และในตอนกลางคืน เขาแสวงหาการศึกษาเพิ่มเติม ความรู้ด้วยตัวเอง โดยการไปฟังคําบรรยายและการถกเถียงที่พวกปัญญาชนคนร่วมสมัย พวกชนชั้นกลางแห่งลอนดอน แสดงกิจกรรมทางปัญญา

แม้จะล้มเหลวในการหาผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับหลายต่อหลายเล่มที่เขียนเสร็จแล้ว แต่สิ่งที่ชอว์ได้ในช่วงเวลา ๑๐ ปีนี้คือ เขากลายเป็นมังสวิรัต ผู้สนับสนุน ระบบสังคมนิยม นักพูด ผู้กล่าวคําปราศรัยที่มีเสน่ห์ นักอภิปราย และนักเขียน บทละคร
ชอว์ได้เป็นพลังหนุนหลังของกลุ่มปัญญาชนนักเคลื่อนไหวทางปัญญาและทางการเมือง โดยให้ชื่อกลุ่มว่าสังคมเฟเบียน (Fabian Society) อันเป็นกลุ่มชนชั้นกลาง เป็นปัญญาชน ผู้มีแนวคิดสนับสนุนระบบ สังคมนิยมที่มีเป้าหมายการเปลี่ยนสภาพของสังคมอังกฤษโดยไม่ผ่านการ ปฏิวัติ แต่ผ่านทาง ซึมซับ (permeation) ซึ่งเป็นคําบัญญัติของซิดนีย เกี่ยวกับชีวิตทางปัญญาและทางการเมือง กิจกรรม โดยส่วนมากจะเป็นบรรณกรของสิ่งพิมพ์ที่กลายเป็นหนึ่งในหนึ่งในหนังสือคลาสสิคเกี่ยวกับระบบสังคมนิยมของอังกฤษ

แล้วเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงทางการเขียน ชอว์ ก็ได้ก้าวเข้าสู่โลกหนังสือ โดยเริ่มต้นจากการวิจารณ์หนังสือ และนักพูด ตลก รวมถึงนักประพันธ์หนังสือ

วาทะเด็ดจากชอว์

As long as I have a want, I have a reason for living. Satisfaction is death.
นานตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังมีความต้องการ ข้าพเจ้าจึงมีเหตุผล ที่จะมีชีวิตอยู่ เพราะความพอใจคือความตาย
นัยยะคือ ถ้าคุณหยุดคิด หยุดฝัน หยุดทําแล้ว ชีวิตก็เปล่าประโยชน์!


Do not do unto others as you would they should do unto you. Their tastes may not be the same.
อย่าทํากับคนอื่นๆเช่นเดียวกับที่เราหวังว่าพวกเขาไม่ควรจะทํา กับท่าน รสนิยมของพวกเขาอาจจะไม่เหมือนกัน
อย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะทําอย่างที่ตนหวัง ความชอบของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน! ถ้าไม่อยากให้ใครทํากับเราเช่นใดก็อย่าทําเช่นนั้นกับเขา


He who has never hoped (can) never despair.
ผู้ไม่เคยหวัง จะไม่เคยสิ้นหวัง


The liar’s punishment is not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else.
โทษทัณฑ์ที่คนโกหกได้รับในท้ายที่สุดนั้น ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครเชื่อเขา แต่จะเป็นว่าเขาจะไม่เชื่อคําพูดของใครทั้งสิ้นเลย


There is great wisdom in the simplicity of a beas tell you, and sometimes great foolishness in the of scholars.
ข้าพเจ้าขอบอกให้ท่านรู้ว่า ในความเรียบง่ายของสัตว์นั้นมีปัญญาที่ใหญ่หลวงอยู่ และบางครั้งในความมีปัญญาของผู้คงแก่เรียน ก็มีความโง่เขลาอย่างใหญ่หลวงอยู่เช่นกัน
นัยยะคือ นักคิดนักปราชญ์บางครั้งก็เพ้อเจ้อเหมือนกัน!


When a man wants to murder a tiger he calls it sport when the tiger wants to murder him he calls it ferocity.
เมื่อมนุษย์ต้องการฆ่าเสือ เขาบอกว่าเป็นการกีฬา เมื่อเสือ ต้องการฆ่าเขา เขาบอกว่าเป็นการโหดร้าย


The gambling promises the poor what property performs for the rich.
การพนัน ให้สัญญากับคนจนเพื่อให้เห็นว่าความมั่งคั่งนั้นมีบทบาท ต่อความร่ํารวยเช่นไร
การพนันขันต่อเป็นเสมือนความหวังอันเลือนรางของคนยากไร้ ดังเช่นการเพียรเฝ้าซื้อสลากกินแบ่งทุกงวด อย่างสม่ําเสมอราวกับหน้าที่


When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty.
เมื่อคนโง่ทําบางสิ่งที่ทําให้เขาต้องอับอาย เขาจะประกาศอยู่ ตลอดว่าเขาทําตามหน้าที่


In this world there is always danger for those who are afraid of it.
ในโลกนี้มีอันตรายตลอดเวลา สําหรับผู้ที่กลัวอันตราย
เมื่อเราไม่กลัวอันตราย เมื่อใดที่เราต้องเผชิญกับมัน เราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอันตราย