คนรักภาษาไม่ควรพลาด คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ เปิดให้คนนอกเข้าเรียนร่วมกับนิสิตได้

อักษรจุฬาเปิดให้คนนอกเข้าเรียน

พอดีได้เจอข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ได้เปิดให้คนนอกได้มีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับนิสิต  ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่น่าสนใจสำหรับคนรักภาษาเป็นอย่างมาก วันนี้จึงถือโอกาสนำมาแชร์และบอกต่อ เผื่อว่าจะมีเพื่อนๆ สนใจ ไปลงเรียนกันได้เลย

จริงๆแล้วทางจุฬาเอง ก็ได้มีการเปิดให้คนนอกได้เข้ามาร่วมเรียนในหลักสูตรวิชาต่างๆร่วมกับนิสิต มาตั้งนานแล้ว โดยจะเปิดให้เข้าเรียนเป็นบางคณะหรือบางหลักสูตร โดยคราวนี้ ก็ถึงคราวของคณะอักษรศาสตร์ ที่จะเปิดให้คนนอกได้เข้ามาร่วมเรียนกับนิสิตด้วย ในภาควิชาภาษาศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จะเป็นแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา สำหรับคนไทยในหลักสูตรปริญญาตรี จะอยู่ที่ภาคการศึกษาละ 8500 บาท และในระดับบัณฑิตศึกษา จะอยู่ในอัตรา 11,500 บาท ทั้งนี้กรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย จะต้องมีการชำระเงินค่าปรับสัปดาห์แรก 300 บาท และสัปดาห์ที่ 2 600 บาท

ในการสมัครเข้าร่วมเรียนนั้น สามารถเริ่มสมัครได้ในปลายภาคการศึกษา 2561 (เริ่มเรียนระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562)  โดยสามารถสมัครเรียนทางออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

หลักฐานประกอบการสมัคร จะต้องใช้สำเนาทรานสคริป เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยเมื่อสมัครแล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์การพิจารณาและอนุมัติให้เข้าเรียนหรือไม่ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  • ผู้สมัครจะต้องมาเรียนในเวลาที่กำหนดได้
  • ผู้สมัครเข้าเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับวิชาที่เลือกเรียน
  • รายวิชานั้นยังไม่มีผู้สมัครเรียนเต็มจำนวน

โดยในการแจ้งผลการสมัคร ทั้งภาควิชาภาษาศาสตร์ จะทำการแจ้งผลให้ทราบพร้อมกันภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


รู้อย่างนี้แล้วใครที่กำลังอยากลงเรียนภาษาศาสตร์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ก็อย่าลืมลองไปสมัครกันดู ตามวันเวลาที่เขากำหนดด้วยนะ อ้อลืมบอกไป สำหรับคนที่เข้าเรียนในฐานะบุคคลภายนอก ก็ยังได้สิทธิพิเศษเหมือนกับนักศึกษาของจุฬาเลยนะ สามารถใช้ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และยังมีสิทธิ์ใช้ฐานข้อมูลวิชาการนานาชาติ ที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดให้นักศึกษาเท่านั้นที่จะสามารถใช้ได้ด้วย

ลิงค์เพิ่มเติม: http://www.arts.chula.ac.th/ling/blog/2018/10/19/enroll61/